Điều khoản chung (T&C)

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với thefoodshop.vn. Chúng tôi là CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ (VIỆT NAM), tọa lạc tại số 59, đường số 1, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ( được gọi tắt là “Food Source Vietnam”).

thefoodshop.vn là một trang web thương mại điện tử được sở hữu và vận hành bởi Food Source Vietnam. Các sản phẩm được hiển thị trên trang web này được bán theo Điều khoản và Điều kiện sau đây (T & C). Khi đăng ký trên the Foodshop.vn, bạn nên đọc kỹ và chấp nhận T & C trong khi tạo tài khoản và trước khi đặt bất kỳ đơn hàng nào.

T&C này được liên kết với các điều khoản về thanh toán và vận chuyển INSERT LINK. Các văn bản này là bộ phận không thể tách rời của T&C. Bằng việc chấp thuận T&C này, Khách Hàng cũng đồng ý với các điều khoản quy định trong T&C.

Khách Hàng có thể, vào bất kỳ lúc nào, ngừng sử dụng và ngừng mua hàng hóa trên website của chúng tôi nếu Khách Hàng không đồng ý với các Điều Khoản Và Điều Kiện hoặc các quy tắc, chính sách hoặc các vấn đề khác có liên quan.

Định nghĩa

Trừ khi được quy định khác trong T&C này, các thuật ngữ sau đây có ý nghĩa tương ứng như sau:

 • “Tài Khoản” là tài khoản do Khách Hàng tạo lập bằng cách đăng ký trên Trang Web và được Khách Hàng đăng nhập để thực hiện việc mua hàng tại Trang Web.
 • “Ngày Làm Việc” là các ngày trong tuần, không bao gồm chiều thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc bất kỳ ngày nghỉ lễ nào theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • “Ngày Làm Việc Của Ngân Hàng” là các ngày trong tuần, không bao gồm thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc bất kỳ ngày nghỉ lễ nào theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • “Giỏ Hàng” là danh sách các hàng hóa được Khách Hàng lựa chọn và dự định đặt hàng, bao gồm cả số lượng Sản Phẩm và giá trị của Đơn Hàng. Giỏ Hàng có thể thay đổi cho đến khi Khách Hàng đặt hàng thành công.
 • “Khách” hoặc “Khách Hàng” có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào trên lãnh thổ Việt Nam từ đủ 18 tuổi hoặc dưới 18 tuổi nhưng có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và mua hàng tại Trang Web của chúng tôi.
 • “Bất Khả Kháng” là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hiểm họa thiên nhiên (như bão, lũ lụt, hạn hán, động đất), nổi dậy, bạo loạn, chiến tranh, thù địch, hoạt động hiếu chiến, các trường hợp khẩn cấp quốc gia, khủng bố, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, tai nạn, sự cố máy móc, hạn chế giao thông, các hành động của bên thứ ba (như tin tặc), phần mềm của một bên thứ ba liên quan đến Trang Web không hoạt động, gián đoạn trong việc cung cấp các tiện ích công cộng (bao gồm cả điện, nước, viễn thông hay Internet) và thiếu hụt Sản Phẩm.
 • thefoodshop.vn có nghĩa là website thương mại điện tử của Food Source Việt Nam.
 • “Đơn Hàng” có nghĩa là đơn hàng do Khách Hàng đặt trên Trang Web để mua Sản Phẩm từ thefoodshop.vn. Sau khi Đơn Hàng được chúng tôi xác nhận bằng Xác Nhận Đơn Hàng, Đơn Hàng đó sẽ là tạo thành hợp đồng có giá trị ràng buộc giữa chúng tôi và Khách Hàng.
 • “Xác Nhận Đơn Hàng” là email mà chúng tôi gửi cho Khách Hàng để xác nhận rằng chúng tôi đồng ý cung cấp cho Khách Hàng các Sản Phẩm theo các điều khoản và điều kiện cụ thể.
 • “Sản Phẩm” có nghĩa là các sản phẩm mà chúng tôi bán trên Trang Web tùy từng thời điểm.
 • “Chính Sách Đổi Trả” có nghĩa là chính sách của chúng tôi cho việc đổi hoặc hoàn trả Sản Phẩm hoặc hoàn tiền cho các Sản Phẩm đã mua mà không đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng đã công cố trên Website, được quy định cụ thể tại [insert link].
 • “Điều Khoản Và Điều Kiện” hoặc “T&C” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện sử dụng và mua hàng tại thefoodshop.vn.
 • “Website” hoặc “Trang Web” là trang web thefoodshop.vn do Food Source Việt Nam vận hành để thực hiện việc bán Sản Phẩm cho Khách Hàng.
 • “Chúng tôi”  hoặc “của chúng tôi” có nghĩa là Food Source Việt Nam.

Tạo và quản lý tài khoản của khách hàng

Khách Hàng có thể chọn Sản Phẩm đưa vào Giỏ Hàng mà không cần có Tài Khoản khi tham quan mua sắm tại Trang Web. Tài Khoản chỉ được yêu cầu khi Khách Hàng bắt đầu xác lập đơn hàng mua Sản Phẩm. Tài Khoản cũng nhằm giúp Khách Hàng nhận được đầy đủ các chức năng và chương trình khuyến mại mà chúng tôi đưa ra tùy từng thời điểm.

Các cá nhân tại Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau có thể đăng ký Tài Khoản:

 • Đủ 18 tuổi trở lên; hoặc là
 • Dưới 18 tuổi nhưng có sự giám sát của người giám hộ hợp pháp.

Khách Hàng phải đọc và đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này để hoàn tất quá trình đăng ký Tài Khoản. Vui lòng bảo mật cẩn thận mật khẩu của mình và không chia sẻ mật khẩu này cho người khác. Khách Hàng cần lập tức thông báo cho thefoodshop.vn ngay khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu truy cập trái phép nào vào Tài Khoản của Khách Hàng.

Tài Khoản do Khách Hàng tạo lập sẽ phục vụ cho mục đích duy nhất là bán và mua trên Website này. Thông tin cung cấp để đăng ký phải đúng và chính xác về mọi mặt. Khách Hàng cần cập nhật thông tin cá nhân khi có thay đổi. Khách Hàng cũng có thể yêu cầu trợ giúp từ thefoodshop.vn để điều chỉnh thông tin cá nhân có liên quan thông qua Trung tâm dịch vụ khách hàng tại +84 28 28 6680 1169 hoặc tại contact@thefoodshop.vn.

thefoodshop.vn có quyền từ chối Đơn Hàng hoặc từ chối giao hàng khi phát hiện thông tin sai lệch và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào gây ra bởi việc không tuân thủ của Khách Hàng.

Chính sách bảo mật

Thông tin thu thập

Khi Khách Hàng đăng ký tạo Tài Khoản tại thefoodshop.vn, chúng tôi sẽ cần thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng, bao gồm mật khẩu truy cập vào Tài Khoản, họ và tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ giao hàng và các thông tin khác được yêu cầu tùy từng thời điểm.

Phụ thuộc vào quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi cũng sẽ sử dụng các thông tin như lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, thời hạn giao hàng và phương thức thanh toán.

Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập các thông tin nêu trên để phục vụ cho quá trình mua và bán Sản Phẩm dựa trên Đơn Hàng của Khách Hàng. Các thông tin này cũng được sử sụng để hỗ trợ quản lý Tài Khoản của Khách Hàng, cải tiến các chức năng của Website hoặc giải quyết các vấn đề trong quá trình giao dịch.

Chúng tôi tập trung duy trì mối quan hệ lâu dài với Khách Hàng. Do đó, thông tin về lịch sử mua hàng cũng như thông tin cá nhân khác cũng có thể được sử dụng tùy từng thời điểm để thiết lập các chiến dịch hỗ trợ khách hàng hoặc chương trình khuyến mãi.

Với sự đồng ý trước của Khách Hàng, chúng tôi đôi khi có thể gửi thông tin các chương trình khuyến mãi hoặc thông tin khác cho Khách Hàng thông qua email, địa chỉ hoặc số điện thoại.

Chúng tôi chỉ có thể tiết lộ thông tin của Khách Hàng cho mục đích giao hàng bởi bên thứ ba.

Lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin mà Khách Hàng cung cấp sẽ được chúng tôi lưu giữ trong khoảng thời gian phù hợp với quy định của pháp luật. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin này cho mục đích đã nêu bên trên hoặc các mục đích khác đã được Khách Hàng đồng ý trước. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ các thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba khác vì mục đích thương mại khác.

Chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân hoặc chi tiết giao dịch của Khách Hàng nếu được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

thefoodshop.vn rất chú trọng tính bảo mật thông tin của Khách Hàng và do đó chúng tôi áp dụng các giải pháp và phương án tốt nhất nhằm đảm bảo tính an toàn cao nhất. Khách Hàng có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy tắc bảo mật để đảm bảo hiệu quả an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra bởi việc không tuân thủ của Khách Hàng.

Cam đoan và bảo đảm

thefoodshop.vn bảo đảm rằng

 • Chúng tôi là một pháp nhân được thành lập và tồn tại hợp pháp và có toàn quyền và quyền hạn tiến hành kinh doanh tại Việt Nam.
 • Chúng tôi tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật Việt Nam áp dụng đối với hoạt động mua bán Sản Phẩm có tại thefoodshop.vn, đặc biệt là các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm và sức khỏe, cạnh tranh, sở hữu trí tuệ và bảo vệ người tiêu dùng; và
 • Chúng tôi chịu trách nhiệm đối với Sản Phẩm của mình, đặc biệt là các sản phẩm bị lỗi mà trong đó các đặc tính, xuất xứ, chất lượng không phù hợp với chất lượng công bố. thefoodshop.vn đưa ra các chính sách đổi hoặc hoàn trả Sản Phẩm hoặc hoàn tiền cho các Sản Phẩm đã mua mà không đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng đã công cố trên Website.
  .

Các hành vi bị cấm

Người sử dụng không được phép:

 • Đưa ra những nhận xét có ý xúc phạm hoặc có các hành vi quấy rối, đe dọa, làm phiền hoặc bất kỳ hành vi khiếm nhã nào đối với người khác;
 • Đưa ra những nhận xét mang tính chính trị (ví dụ như tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc mang tính kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, giai cấp;
 • Tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ, có nội dung xúc phạm hoặc trái quy định pháp luật;
 • Phát tán các tài liệu, khuyến khích người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật;
 • Can thiệp vào quyền sử dụng chính đáng Tài Khoản của các Khách Hàng khác tại Trang Web;
 • Thực hiện bất kỳ các hành vi phạm pháp luật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi vi phạm liên quan đến việc sử dụng internet, mạng viễn thông công cộng hoặc quyền sở hữu trí tuệ;
 • Tạo lập thông tin giả mạo hoặc cố ý mạo danh Khách Hàng khác hoặc mạo danh Ban quản trị của Trang Web;
 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn đường truyền internet của Trang Web hoặc các trang web khác kết nối với Trang Web.;
 • Thực hiện bất kỳ hành vi nào bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

thefoodshop.vn có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm này theo quy định của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự và pháp luật Việt Nam có liên quan.

Quy trình mua bán trên thefoodshop.vn

thefoodshop.vn chào đón Khách hàng ghé thăm Trang web và mua Sản phẩm của chúng tôi tại đó.

 1. Khách Hàng cần chọn Sản Phẩm và nhập số lượng mong muốn, và đăng nhập vào Tài Khoản của mình để đặt Đơn Hàng.
 2. Đối với các Sản phẩm có trọng lượng cố định, Khách hàng có thể chọn và thanh toán trực tiếp qua giao diện OnePay trên Trang web. Đối với các sản phẩm là thịt hoặc cá có trọng lượng tùy thuộc vào Sản Phẩm có sẵn, trong vòng một giờ, thefoodshop.vn sẽ phản hồi cho Khách Hàng để xác nhận số lượng và tổng giá chính xác của Đơn Hàng qua email. Liên kết bảo mật cũng sẽ được cung cấp để tiến hành thanh toán khi Khách Hàng chấp nhận Đơn Hàng.
 3. Sau khi hoàn tất thanh toán trực tuyến cho các Sản Phẩm đã đặt, Khách Hàng đã mua hàng thành công; giao dịch được hoàn thành và Sản Phẩm thuộc quyền sở hữu của Khách Hàng.

Bằng cách mua hàng trên thefoodshop.vn, Khách Hàng xem như đã yêu cầu chúng tôi thay mặt cho Khách Hàng để sắp xếp việc vận chuyển cho những Sản Phẩm mà Khách Hàng đã thanh toán và sở hữu, đến địa điểm do Khách Hàng chỉ định, bằng cách sử dụng dịch vụ vận chuyển của chúng tôi hoặc trong một số trường hợp, dịch vụ vận chuyển của một bên thứ ba. (xem điều khoản giao hàng)

Phạm vi hoạt động

Chúng tôi hiện chỉ đang cung cấp các Sản Phẩm và sắp xếp giao hàng cho Khách Hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ có thể mở rộng địa bàn hoạt động trong tương lai.

Chuyển quyền sở hữu

Quyền sở hữu đối với các Sản Phẩm sẽ được chuyển từ thefoodshop.vn sang Khách Hàng kể từ khi Khách Hàng hoàn tất thanh toán và Food Source Việt Nam đã thực nhận được khoản thanh toán đó.

Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Thanh toán sẽ được thực hiện thông qua liên kết OnePay được gửi trong email Xác Nhận Đơn Hàng, hoặc trong một số trường hợp bằng chuyển khoản ngân hàng.

Sau khi xác nhận và thanh toán Đơn Hàng, thefoodshop.vn sẽ thay mặt cho Khách Hàng để sắp xếp giao hàng bằng dịch vụ vận chuyển của chính mình hoặc của bên thứ ba.

Chúng tôi chấp nhận đổi, trả lại Sản Phẩm đã mua hoặc hoàn tiền trong các trường hợp được quy định cụ thể tại Chính Sách Đổi Trả.

Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ chăm sóc tốt nhất, tuy nhiên chúng tôi có thể không đáp ứng được trọn vẹn các kỳ vọng của Khách Hàng hay duy trì dịch vụ của chúng tôi trong các tình huống Bất Khả Kháng. Do đó, trong phạm vi tối đa được pháp luật Việt Nam cho phép, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải thực hiện các dịch vụ không được nêu tại Điều Khoản & Điều Kiện này. Food Source Việt Nam cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập vào Website của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn do việc bảo trì website, sự cố hệ thống, mất điện, tính liên tục bị ảnh hưởng do lỗi của nhà cung cấp dịch vụ internet.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tại Trang Web, bất kể đã được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nội dung thông tin trên Trang Web và tất cả các thiết kế website, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, sự chọn lọc và sắp xếp của chúng và tất cả các phần mềm soạn lập, mã nguồn và phần mềm cơ sở đều thuộc sở hữu của chúng tôi.

Người dùng không được phép sử dụng bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của chúng tôi cho mục đích thương mại, quảng cáo, giới thiệu hoặc sử dụng, sửa đổi, sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào trong số đó mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Bất kỳ nội dung nào mà người dùng gửi đến Trang Web hoặc các trang web khác được liên kết với Trang Web và/hoặc cung cấp cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các câu hỏi, đánh giá, nhận xét và đề xuất và loại trừ thông tin cá nhân của người dùng, (gọi chung là “Nội Dung Tạo Lập”) sẽ trở thành tài sản độc quyền của riêng chúng tôi và sẽ không được trả lại cho người dùng.

Ngoài các quyền áp dụng cho bất kỳ Nội Dung Tạo Lập nào, khi người dùng đăng nhận xét hoặc đánh giá lên Trang Web, người dùng cũng cung cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên mà người dùng gửi, liên quan đến đánh giá, nhận xét đó hoặc nội dung khác trên cơ sở không tính phí bản quyền. Khách Hàng không được sử dụng e-mail giả mạo, sử dụng địa chỉ của một người nào đó không phải là mình hoặc bằng cách khác đánh lừa chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung Tạo Lập nào. Chúng tôi có thể xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội Dung Tạo Lập nào.

Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng

Khách Hàng có quyền:

 • Tạo lập tài khoản của mình trên thefoodshop.vn và mua Sản Phẩm trên Website với giá được nêu.
 • Tìm kiếm hỗ trợ từ đội ngũ Dịch vụ chăm sóc khách hàng;
 • Gửi khiếu nại liên quan đến Đơn Hàng;
 • Yêu cầu đổi hoặc hoàn trả hoặc hoàn tiền theo Chính Sách Đổi Trả của chúng tôi;
 • Các quyền khác theo luật pháp Việt Nam.

Khách Hàng có nghĩa vụ:

 • Cung cấp thông tin chính xác và chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của thông tin;
 • Duy trì tốt và giữ bí mật thông tin tài khoản của mình;
 • Nhận Sản Phẩm nếu tem vẫn còn nguyên vẹn;
 • Thanh toán đầy đủ cho các Sản Phẩm đã mua và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc liên quan đến thanh toán trực tuyến;
 • Tuân thủ các quy tắc, hướng dẫn và cảnh báo khác được cung cấp bởi thefoodshop.vn tùy từng thời điểm, đặc biệt là các quy tắc, hướng dẫn và cảnh báo để đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng;
 • Kịp thời báo cho chúng tôi các nguy cơ gây mất an toàn của Sản Phẩm khi phát hiện các nguy cơ này;
 • Gánh chịu các thiệt hại đối với sức khỏe của mình do bởi vấn đề dị ứng thực phẩm, dù đã biết hay chưa biết, mà Khách Hàng có thể có.
 • Không sử dụng bất kỳ ứng dụng, phần mềm, công cụ hoặc bất kỳ hình thức nào khác để can thiệp hoặc chỉnh sửa, thay đổi cấu trúc dữ liệu của Trang Web;
 • Không sử dụng, tái bản, sao chép, sửa đổi, công bố, truyền đạt, phát tán, trưng bày, tải về, cấp phép, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang Web này cho mục đích thương mại hoặc thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi;
 • Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật khác.

Bằng việc đặt Đơn Hàng trên thefoodshop.vn, Khách Hàng biết và chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác khi truy cập vào Website này.

Quyền và nghĩa vụ của Food Source Việt Nam

Ngoài các quyền được quy định tại các phần khác trong T&C này, Food Source Việt Nam còn có các quyền sau:

 • Hoãn bất kỳ Đơn Hàng nào của Khách Hàng, bằng cách thông báo trước cho Khách Hàng, trong trường hợp các Sản Phẩm không có sẵn. Khách Hàng có thể đồng ý gia hạn Đơn Hàng hoặc hủy Đơn Hàng tùy thuộc vào nhu cầu của mình;
 • Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác khi mở Tài Khoản, khi thực hiện thanh toán hoặc cung cấp các thông tin khác cần thiết cho việc xử lý Đơn Hàng trên Trang Web;
 • Sử dụng các thông tin được cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và Điều Khoản Và Điều Kiện này;
 • Khóa, đình chỉ hoặc huỷ bỏ Tài Khoản của Khách Hàng khi phát hiện Khách Hàng vi phạm bất kỳ điều nào của Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc của pháp luật Việt Nam.

thefoodshop.vn có nghĩa vụ:

 • Vận hành Trang Web theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Cung cấp các Sản Phẩm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn thực phẩm;
 • Thay thế hoặc hoàn tiền cho các Sản Phẩm bị lỗi theo Chính Sách Đổi Trả;
 • Giữ bí mật thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật và Chính sách bảo mật.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Website có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba; tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó hoặc các điều khoản dịch vụ hoặc chính sách bảo mật của trang web đó. Vui lòng xem xét kỹ các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của những trang web này trước khi sử dụng. Người dùng chịu mọi rủi ro đối với việc sử dụng bất kỳ trang web nào của bên thứ ba.

Miễn trừ, Từ chối và Giới hạn trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật Việt Nam cho phép, thefoodshop.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

 • Máy tính, phần mềm hoặc các thiết bị khác của Khách Hàng mà không tương thích với Trang Web;
 • Các thiệt hại hoặc tổn thất trực tiếp hay gián tiếp do các vấn đề kỹ thuật khi truy cập vào Trang Web mà không do lỗi trực tiếp của thefoodshop.vn;
 • Sự gián đoạn tải trang khi truy cập vào Trang Web;
 • Các thiệt hại hoặc tổn thất trực tiếp hay gián tiếp do tình huống Bất Khả Kháng;
 • Bất kỳ các thiệt hại nào xảy ra cho máy tính hoặc thiết bị của Khách Hàng hoặc sự can thiệp nào khi truy cập vào Trang Web.

Không ảnh hưởng đến các quy định khác trong T&C này và trừ khi pháp luật có quy định giới hạn, trách nhiệm tối đa của Food Source Việt Nam, người lao động, nhân viên, nhà thầu phụ hoặc đại lý của Food Source Việt Nam đối với bất kỳ hành vi hoặc sự thiếu sót, dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm bất cẩn) hoặc các vấn đề khác liên quan đến T&C này sẽ, trong mọi trường hợp, không vượt quá giá trị Sản Phẩm đã mua có liên quan đến tranh chấp phát sinh.

Luật điều chỉnh và Giải quyết tranh chấp

Tất cả các Điều Khoản Và Điều Kiện, các văn bản, chính sách khác đăng trên Trang Web và các giao dịch mua bán có liên quan đều chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến các giao dịch tại Trang Web sẽ được giải quyết bằng hòa giải giữa các bên. Nếu không hòa giải được, các khiếu nại hoặc tranh chấp này sẽ được giải quyết sau cùng tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 • Đăng ký
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.